Η ΔΕΛΤΑ 4 παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και αποτελεσματικές λύσεις μηχανογράφησης, αναλαμβάνοντας τον επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και χαράσσοντας τη μηχανογραφική στρατηγική της εταιρείας για λογαριασμό του πελάτη της.

Ακόμη, αξιολογεί τα πληροφοριακά του συστήματα βάσει των βέλτιστων διαδικασιών που ακολουθεί ή πρόκειται να ακολουθήσει και αναλαμβάνει τη σύνδεση τους (data migration, online σύνδεση, απομακρυσμένη βοήθεια κ.α.) με το πληροφοριακό σύστημα της ΔΕΛΤΑ 4.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT