Η ΔΕΛΤΑ 4 δεσμεύεται να παρέχει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες στους υπαλλήλους της και τους πελάτες της. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι οι παρακάτω:
 

 • Πρόγραμμα Συντήρησης: Ακολουθείται λεπτομερές και αυστηρό πρόγραμμα συντήρησης για όλα τα κτίρια, τα clark και το μηχανικό εξοπλισμό, από εξειδικευμένο συντηρητή που βρίσκεται σε 24ωρη βάση στην εταιρεία μας.
 • Προσωπική Υγιεινή: Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας γνωρίζουν την ευθύνη που έχουν όσον αφορά την προσωπική τους υγιεινή και ασφάλεια. Η ΔΕΛΤΑ 4 τους παρέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, ενδύματα εργασίας, υποδήματα ασφαλείας, κράνη, γάντια και καλύμματα βραχιονίων κλπ.
 • Απαγόρευση Καπνίσματος: Εφαρμόζεται αυστηρά η απαγόρευση του καπνίσματος σε όλα τα κτίρια των αποθηκών και στις άλλες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και γύρω από αυτές.
 • Εκπαίδευση σε Θέματα Υγιεινής: H πρόσληψη των εργαζομένων μας συνοδεύεται από υποχρεωτικό εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο γίνεται εκπαίδευση πάνω στον τομέα που θα εξειδικευτεί ο κάθε εργαζόμενος μας, αλλά και γενικότερα σε θέματα όπως υγιεινή, ασφάλεια στις αποθήκες, πρόληψη και κατάσβεση φωτιάς κ.λ.π.
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον: Δεσμευόμαστε ως «οικολογικώς υπεύθυνοι» απέναντι στο περιβάλλον, υιοθετώντας πρακτικές όπως ανακύκλωση πλαστικών και χάρτινων υπολειμμάτων, χρήση ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών περονοφόρων και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοσωλήνων, οι οποίοι ακολουθούν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Επικοινωνήστε μαζί μας
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ACM
 • UKAS
 • AEO
 • COSMOCERT