Η ΔΕΛΤΑ 4 στοχεύοντας πάντα στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, έχει επενδύσει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αποθηκών της (WMS-Warehouse Management System). Το WMS εστιάζεται στο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, όπου η παραδοσιακή σχέση προμηθευτή - πελάτη από ευθέως ανταγωνιστική μετατρέπεται σε σχέση αμοιβαίας συνεργασίας (collaborative).

Το εν λόγω σύστημα συνδέεται άμεσα με το ERP της εταιρείας και προσφέρει την πλέον αποδοτική διαχείριση, την άμεση παρακολούθηση και τον πλήρη έλεγχο των εμπορευμάτων των πελατών της.

Συγκεκριμένα, το WMS συμβάλλει στα παρακάτω:
 

 • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών.
 • Πρόσβαση στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
 • Βελτιστοποίηση των τρόπων και χώρων αποθήκευσης
 • Ακρίβεια στις πληροφορίες που αφορούν στη διαχείριση των αποθηκών.
 • Ταχύτερο και ακριβή εντοπισμό προϊόντων και διαμόρφωση εγγράφων για τις διαδικασίες μεταξύ αποθήκης – πελατών και αντιστρόφως.
 • Σωστή παραλαβή των αγαθών, εντοπισμός των αποθηκευτικών χώρων παράδοσης τους, παρακολούθηση των μεταφορών τους μέσα στην αποθήκη.
 • Μείωση του χρόνου συσκευασίας και παραγγελιών.
 • Μείωση του χρόνου εντοπισμού και συλλογής των προϊόντων.
 • Ελαχιστοποίηση απωλειών.
 • Γρήγορη και ευέλικτη απογραφή των προϊόντων.
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και των πωλήσεων από τις σωστές και έγκαιρες παραδόσεις.
Επικοινωνήστε μαζί μας
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ACM
 • UKAS
 • AEO
 • COSMOCERT