Η ΔΕΛΤΑ 4 έχει στην κατοχή της άδεια, που την χαρακτηρίζει Τελωνειακή Αποθήκη Αποταμίευσης, ύστερα από απόφαση της Διευθύνσεως Τελωνείων Θεσσαλονίκης και καταβολής εγγύησης από αυτή.

Ο τίτλος αυτός της επιτρέπει να παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα αποθήκευσης και παραμονής των εμπορευμάτων τους υπό το καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης, δηλαδή αναστολή των δασμών και των φόρων, όπως και του Φ.Π.Α. (με την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα των πελατών είναι τρίτης χώρας, δηλαδή όχι κοινής αγοράς).

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT