Η ΔΕΛΤΑ 4 στα πλαίσια της πλήρους εξυπηρέτησης των πελατών της, δημιούργησε το πακέτο υπηρεσιών INTRANSIT, εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Η λειτουργία των αποθηκών της εταιρείας στο INTRANSIT πακέτο, τελεί υπό τελωνειακό καθεστώς και παρέχει στους πελάτες της, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τη δυνατότητα χρήσης της Τελωνειακής, καθώς και της Φορολογικής αποθήκης. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα της Φορολογικής Αντιπροσώπευσης καθώς και της Προσωρινής Εναπόθεσης. Τέλος, απο τις 23/12/2013 η ΔΕΛΤΑ 4 απέκτησε το Πιστοποιητικό του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα με σκοπό να βελτιστοποιήσει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Επιλέγοντας μια ή περισσότερες από τις τελωνειακές υπηρεσίες που σας παρέχει η ΔΕΛΤΑ 4, αποκτάτε ευελιξία, αποτελεσματικότητα και πολλά ακόμη σημαντικά οφέλη, όπως:
 

 • Αναστολή δασμών και φόρων (όπως ο Φ.Π.Α.)
 • Έναν Εγκεκριμένο Φορολογικό Αποθηκευτή για λογαριασμό σας, με πλήρη ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου
 • Ευελιξία επιλογών και εξοικονόμηση χρόνου
 • Δυνατότητα πώλησης με όρους DDP (Delivered Duty Paid), χωρίς μόνιμη φορολογική εγκατάσταση στην Ελλάδα
 • On-line ενημέρωση και ηλεκτρονική παρακολούθηση εμπορευμάτων
 • Ευκολότερη πρόσβαση - Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων
 • Απόλυτη ασφάλεια εμπορευμάτων και προστασία δεδομένων

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ACM
 • UKAS
 • AEO
 • COSMOCERT