Το εν λόγω σύστημα αποτελεί την πλέον σύγχρονη – όσον αφορά στην εφαρμογή της – τεχνολογία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Η τεχνολογία RFID επιτρέπει στην επιχείρηση, να προσφέρει καινοτόμες λύσεις, τόσο κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και εντός της επιχείρησης, καλύπτοντας με τον ιδανικότερο τρόπο την ανάγκη για ολοκληρωμένη παρακολούθηση του εμπορεύματος σε όλα τα στάδια.

Με την χρήση του RFID πετυχαίνουμε τη δυναμική διαχείριση της αποθήκης με τους εξής τρόπους:
 

 • Παρακολούθηση των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο κατά τη διακίνηση τους στην εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και κατ’ επέκταση πλήρη διαφάνεια και επιτάχυνση τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου και του κόστους παράδοσης παραγγελιών.
 • Αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση από τα διάφορα σημεία αποθήκευσης των εμπορευμάτων.
 • Μείωση χρόνων φόρτωσης/εκφόρτωσης, αυτοματοποιώντας πλήρως τη διαδικασία αναγνώρισης και αντιστοίχισης των περιεχομένων των τιμολογίων άφιξης και παραλαβής.
 • Ελαχιστοποίηση λαθών.
 • Γρήγορες και συχνότερες απογραφές.
 • Γνώση αποθέματος σε πραγματικό χρόνο.
 • Διευκόλυνση ελέγχου ποιότητας.
 • Αύξηση βαθμού ποιότητας προϊόντων του πελάτη και ασφάλεια του τελικού καταναλωτή.
 • Ενίσχυση εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιβαλλόμενων μερών. 
Επικοινωνήστε μαζί μας
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ACM
 • UKAS
 • AEO
 • COSMOCERT