Με την παραλαβή των παραγγελιών από το τμήμα πωλήσεων μέσω fax ή με συγκεκριμένη διαδικασία on line σύνδεσης, προχωράει η άμεση εκτέλεση τους.

Ο τρόπος προετοιμασίας των παραγγελιών (Picking) υποστηρίζεται με σύστημα barcode καθώς και με το σύστημα RF/DC. Ο συνδυασμός των συστημάτων αυτών με την άριστη κατάρτιση του προσωπικού της εταιρίας, οδηγούν σε άριστα αποτελέσματα διεξαγωγής των παραγγελιών, εξαλείφοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες λαθών.

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των παραγγελιών και αφού διεξαχθεί και ο τελικός έλεγχος τους (checking από τον αρμόδιο προϊστάμενο), προχωρά η έκδοση των παραστατικών που θα συνοδέψουν τις παραγγελίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT