Οι αποθήκες της εταιρείας κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα με σκοπό την αυξημένη αντοχή, την προστασία από πυρκαγιά, καθώς και τη διαφύλαξη από κλοπή.

Η ΔΕΛΤΑ 4 διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για ταχύτερη και ασφαλέστερη φορτοεκφόρτωση.

Η πυρασφάλεια των εμπορευμάτων διασφαλίζεται από τα πλέον σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης. Οι βασικοί τομείς στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία της Πυροπροστασίας των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης της εταιρείας είναι:
 

 • Χωροθέτηση των κτιρίων
 • Παθητική πυροπροστασία
 • Ενεργητική πυροπροστασία - Πυρανίχνευση
 • Ενεργητική πυροπροστασία - Πυρόσβεση
 • Πρόσθετα Μέτρα (Αντικεραυνική Προστασία - Ειδικές Απαιτήσεις στη σχεδίαση και κατασκευή των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων)

Οι εγκαταστάσεις των αποθηκών μας προστατεύονται από περίφραξη κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τέλος, οι εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ 4 φυλάσσονται επί 24ώρου βάσεως από ειδικά εκπαιδευμένη εταιρία φύλαξης.

Επικοινωνήστε μαζί μας
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ACM
 • UKAS
 • AEO
 • COSMOCERT