Η ΔΕΛΤΑ 4 παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας Τμήματος Πωλήσεων για λογαριασμό των πελατών της, το οποίο κατόπιν συμφωνίας δύναται να αναλάβει:
 

  • Την προώθηση των προϊόντων τους.
  • Την παρακολούθηση και εξυπηρέτηση του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου τους.
  • Την αναζήτηση νέων πελατών για λογαριασμό τους.
  • Τη σύναψη και εκτέλεση εμπορικών συμφωνιών με τους πελάτες τους.

Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΛΤΑ 4 συνδυάζει την πώληση (Merchandising) με τη διανομή.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT