Παραλαβή και μεταφορά εμπορευμάτων με εντολή του πελάτη από το τελωνείο, λιμάνι, σιδηροδρομικό σταθμό, αεροδρόμιο κλπ.

Η ΔΕΛΤΑ 4, για λογαριασμό των εντολέων της αναλαμβάνει την παραλαβή εμπορευμάτων είτε σε containers είτε σε φορτηγά Διεθνών ή Εσωτερικών μεταφορών και την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της. Αν πρόκειται για εμπορεύματα τρίτων χωρών ακολουθεί τις απαραίτητες τελωνειακές διαδικασίες για την απελευθέρωση τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT