Οι έτοιμες παραγγελίες φορτώνονται από το προσωπικό της εταιρείας σε φορτηγά αυτοκίνητα διανομής, για αυθημερόν παράδοση κατ’ οίκον στο νομό Θεσσαλονίκης. Εξυπηρετείται, επίσης και η ευρύτερη Ελληνική επικράτεια για παραδόσεις κατ’ οίκον, σε ανάλογους με την περιοχή χρόνους παράδοσης.

Μεγάλη προσοχή δίνεται στον έλεγχο του εμπορεύματος μπροστά στον παραλήπτη για την καλή κατάσταση της παράδοσης του.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT