Η ποιότητα των υπηρεσιών μας βασίζεται σε έναν επιτυχημένο συνδυασμό: μια άρτια οργανωμένη διαδικασία, μία δυνατή ομάδα επαγγελματιών που δουλεύουν μαζί για να πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα και τη χρήση συστημάτων νέας τεχνολογίας. Συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογικά μέσα, συνθέτουν τις σύγχρονες υποδομές που υποστηρίζουν άριστα κάθε απαίτηση.

Όραμα

Να καταστήσουμε την ΔΕΛΤΑ 4 το σημείο αναφοράς στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Logistics και τον σχεδιασμό εξειδικευμένων υπηρεσιών και λύσεων, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους των πελατών της.

Αποστολή

Εστιάζοντας στις μοναδικές απαιτήσεις των πελατών μας, η ΔΕΛΤΑ 4 προσφέρει προσαρμοσμένες υπηρεσίες (tailor made) υψηλής ποιότητας logistics, σε μια τελωνειακή & φορολογική αποθήκη βασισμένη στην αφοσίωση, στην αξιοπιστία και στον επαγγελματισμό των εργαζομένων της.

Στόχοι

Με κύριο μέλημα τη δημιουργία συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την επίλυση των σύνθετων ζητημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, στόχος μας είναι να καταστούμε ο κορυφαίος πάροχος 4PL (fourth party logistics) στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

Φιλοσοφία

Στη ΔΕΛΤΑ 4 στοχεύουμε στον αποδοτικό συνδυασμό των παρακάτω 4 στοιχείων:
 

  1. Διαδικασία (Process)
  2. Ανθρώπινο Δυναμικό (People)
  3. Τεχνολογία αιχμής (Technology)
  4. Περιβάλλον και Κοινωνική Ευθύνη (Social and Environmental Responsibility)

Σύμφωνα πάντα με τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε μας πελάτη (tailor made).

Ανθρώπινο Δυναμικό

Επενδύοντας στο προσωπικό και παρέχοντας κίνητρα στους εργαζομένους μας, επιτυγχάνουμε τους στόχους μας και κατακτούμε την επιτυχία. Κυρίαρχα στοιχεία για την εξέλιξη της ΔΕΛΤΑ 4 είναι η συνεργασία και η αμοιβαία στήριξη, με βασική αρχή την  ανοιχτή διαπροσωπική επικοινωνία.
 

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT