Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη μπορεί να παρουσιαστεί ζήτηση για διαχωρισμό των προϊόντων, διάσπαση φορτίων σε μικρότερα ή και ομαδοποιήση ειδών, όπου αυτό απαιτείται.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης κωδικών (barcodes), με νέους που ορίζει ο πελάτης. 

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT