Η ΔΕΛΤΑ 4 διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

Αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση και επίβλεψη του λογιστηρίου του, καθώς και τη διεκπεραίωση μέρους ή του συνόλου των λογιστικών και φοροτεχνικών υποχρεώσεων του, με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης. 

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT