Οι ιδιόκτητες αποθήκες της ΔΕΛΤΑ 4, έχουν κατασκευασθεί σε οικόπεδο 53.000τ.μ. και αποτελούνται από τους κάτωθι αποθηκευτικούς χώρους:
 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT