Σύστημα που επιτρέπει τον εντοπισμό μέσω δορυφόρου των υπό-μεταφορά φορτίων της εταιρείας, με αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διανομής, την ελαχιστοποίηση του κόστους και χρόνου παράδοσής τους και κατ’ επέκταση τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών. 

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT