Η ΔΕΛΤΑ 4 έχει τον τίτλο της Φορολογικής Αποθήκης.

Στο καθεστώς αυτό υπόκειται οποιοδήποτε εμπόρευμα χρήζει προσωρινής αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α, καθώς και του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης), όπως καπνός, αλκοολούχα ποτά κ.λ.π.

Για να κάνει ένας επιχειρηματίας χρήση του καθεστώτος της Φορολογικής Αποθήκης, πρέπει πρώτα να αναγνωρισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ως Εγκεκριμένος Φορολογικός Αποθηκευτής, που σημαίνει καταβολή εγγύησης το λιγότερο 200.000€.

Η ΔΕΛΤΑ 4 λειτουργεί και ως Εγκεκριμένος Φορολογικός Αποθηκευτής για λογαριασμό των πελατών της, έχοντας την πλήρη ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή των προβλεπόμενων φόρων κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT