Η ΔΕΛΤΑ 4 διαφοροποιείται πλήρως από τις υπόλοιπες εταιρείες Logistics καθότι η εμπειρία και η εξειδίκευσή της τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει ως πρωτοπόρο 4th PL πάροχο, και κατ’ επέκταση ως τον ιδανικό συνεργάτη για τη διασφάλιση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στόχων των πελατών της.

Με το πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που προσφέρει η ΔΕΛΤΑ 4 μπορεί να γίνει  ο συνεργάτης που θα σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας σας. Συγκεκριμένα, μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό σας τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε κάθε τμήμα της επιχείρησης σας, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT