Η ΔΕΛΤΑ 4 αναλαμβάνει την περισυλλογή και διανομή των εμπορευμάτων των πελατών της, σε προσυμφωνηθέντα χρόνο.

Η θέση των εγκαταστάσεων της εγγυάται εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των φορτίων, από και προς οποιοδήποτε σύνορο της Ελλάδας, χερσαίο ή θαλάσσιο.

Το εξειδικευμένο τμήμα διανομής της εταιρείας, με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας, εκτελεί τις παραγγελίες των πελατών ανά γεωγραφική θέση, λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις των εντολέων, ελαχιστοποιώντας το κόστος και το χρόνο παράδοσης και μεγιστοποιώντας τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των πελατών της.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT