Το Εκτελωνιστικό τμήμα της ΔΕΛΤΑ 4 παρέχει ένα ευρύ φάσμα τελωνειακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτης της, που σχετίζονται με την δυνατότητα τελωνειακής εκκαθάρισης των εμπορευμάτων τους, εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων, φορτία τράνζιτ, ενδοκοινοτικές μεταφορές κ.α.

Ακόμη, σε συνδυασμό με την ύπαρξη και παροχή τελωνειακών υποκείμενων χώρων, διαθέτει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του να παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητας της εναπόθεσης εμπορευμάτων δίχως να είναι απαραίτητη η άμεση καταβολή δασμών και φόρων.  

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT