Το ERP που χρησιμοποιεί η ΔΕΛΤΑ 4 αποτελεί την καρδιά του συνολικού πληροφοριακού της συστήματος, καθώς συνδέεται άμεσα με τα υπόλοιπα εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα και ενημερώνεται συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και τις διαδικασίες μιας επιχείρησης, καθώς και τους πάσης φύσεως πόρους.

Παράλληλα, παρέχει ολοκληρωμένες πληροφοριακές λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση και προγραμματισμό των πόρων, δίνοντας, με αυτό τον τρόπο, τη δυνατότητα στην επιχείρηση, να λειτουργήσει συντονισμένα σαν ενιαίο σύνολο, καθοδηγούμενη από τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον.

Το ERP είναι δομημένο σε «λειτουργικά υποσυστήματα», όπως: Οικονομικής Διαχείρισης, Πωλήσεων-Marketing, Αποθήκευσης-Διανομής, Κοστολόγησης κ.α.

Σημαντικά οφέλη που προσδίδει η χρήση του ERP στη λειτουργία της επιχείρησης αποτελούν:
 

 • Συγκέντρωση δεδομένων από βασικές επιχειρηματικές διεργασίες σε ένα ενιαίο σύστημα.
 • Ακριβής και διάχυτη πληροφόρηση σε ολόκληρη την επιχείρηση.
 • Επιτάχυνση μετάδοσης πληροφοριών σε ολόκληρη την επιχείρηση και δυνατότητα ενημέρωσης του πελάτη σε πραγματικό χρόνο.
 • Τα στελέχη της επιχείρησης έχουν συνολική εικόνα των λειτουργιών, με αποτέλεσμα να γίνεται σωστή διαχείριση πόρων και σωστός συντονισμός επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και πρακτικών.
 • Μεγαλύτερη ευελιξία στην ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών και μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτέλεση παραγγελιών.
 • Αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.
 • Ελαχιστοποίηση λαθών και καθυστερήσεων.
 • Εκτέλεση των παραδόσεων όσο το δυνατόν ταχύτερα και οικονομικότερα.
Επικοινωνήστε μαζί μας
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ACM
 • UKAS
 • AEO
 • COSMOCERT