Το Τμήμα Διακανονισμών της ΔΕΛΤΑ 4 απαρτίζεται από αυστηρά επιλεγμένα και αξιόπιστα άτομα και έχει ως στόχο την απαλλαγή των πελατών της από χρονοβόρες διαδικασίες και ευθύνες, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό τους την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT