Με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων WMS (Warehouse Management Systems) και ασύρματων συστημάτων επικοινωνίας με scanners (R/F) για τη διαχείριση των εμπορευμάτων μας, επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση του χώρου και γενικά ο γρήγορος εντοπισμός και έλεγχος των αποθεμάτων, προς αποφυγήν του ανθρώπινου λάθους.

Η διαχείριση των εμπορευμάτων με serial number (σειριακό αριθμό) μας βοηθά να ελαχιστοποιήσουμε τις φυσικές ροές τους και να αποφύγουμε τυχόν ανθρώπινα λάθη.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT