Η ΔΕΛΤΑ 4 στοχεύοντας στην υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της, ενσωματώνει στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό της σύστημα και Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM).

Η νέα αυτή τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών της, χρησιμοποιώντας μια συστηματοποιημένη μεθοδολογία. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει τον προγραμματισμό και την ενεργοποίηση επαφών με βάση τις αγοραστικές τους συμπεριφορές, τη δημιουργία στρατηγικής σε συνεργασία μαζί τους, με σκοπό την αύξηση των εσόδων τους και πετυχαίνοντας έτσι την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους.

Με το CRM που χρησιμοποιεί η ΔΕΛΤΑ 4 επιτυγχάνεται:
 

 • Η συνολική εικόνα της επιχείρησης, συνδυάζοντας σε πραγματικό χρόνο όλες τις εμπορικές, οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες για κάθε υπάρχοντα ή μελλοντικό συναλλασσόμενο.
 • Απόλυτος συντονισμός των επιχειρηματικών διεργασιών που αφορούν τους πελάτες με το συνδυασμό δεδομένων αρχείων πωλήσεων, marketing, κ.α από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας.
 • Αξιοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για τη βελτίωση των υπηρεσιών.
 • Μεγαλύτερη ποικιλία προσφερόμενων υπηρεσιών και καλύτερη υποστήριξη των πελατών.
 • Βελτιωμένη ανταπόκριση σε απαιτήσεις για πληροφόρηση.
 • Δημιουργία, ανάπτυξη, διατήρηση και βελτιστοποίηση μακροχρόνιων και αμοιβαίων επικερδών σχέσεων μεταξύ πελατών και επιχείρησης.
Επικοινωνήστε μαζί μας
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ACM
 • UKAS
 • AEO
 • COSMOCERT