Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αστικών διανομών, με συνεργαζόμενους μεταφορείς σε ολόκληρο το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και στην ευρύτερη Ελληνική επικράτεια, όπως:
 

  • Παράδοση και τοποθέτηση των εμπορευμάτων στο σημείο που θα υποδείξει ο πελάτης, καθώς και αποσυσκευασία και αποκομιδή των υλικών συσκευασίας.
  • Διαδικασία ελέγχου των εμπορευμάτων μπροστά στον παραλήπτη για την πιστοποίηση της καλής κατάστασης παράδοσης τους.
Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT