Η ΔΕΛΤΑ 4 έχοντας τη γνώση, τις άριστες προδιαγραφές και εγκαταστάσεις, καθώς και αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στις υπηρεσίες logistics, διασφάλίζει την ασφαλιστική κάλυψη των ευαίσθητων και ευπαθών εμπορευμάτων με το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος.

Η εταιρεία καλύπτει την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την αστική ευθύνη ανάλογα με τις συνθήκες και τις πρακτικές που επικρατούν στο συγκεκριμένο τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, όσον αφορά τα εμπορεύματα, αυτά ασφαλίζονται αμέσως μετά την είσοδο τους στην αποθήκη και για όσο χρόνο παραμείνουν σε αυτήν, καθώς και μέχρι την τελική παράδοση τους (μεταφορά τους) σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο επιθυμεί ο πελάτης. 

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT