Οι εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ 4 προστατεύονται από περίφραξη κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς επίσης φυλάσσονται επί 24ώρου βάσεως από ειδικά εκπαιδευμένη εταιρεία φύλαξης, με συστήματα συναγερμού και υψηλής τεχνολογίας κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Τα τεχνικά μέσα της ασφάλειας μας διασφαλίζονται στο έπακρο διότι υποστηρίζονται από γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες καλύπτουν όλες τις ανάγκες των αποθηκών και των υπόλοιπων κτιρίων.

Η επανδρωμένη φύλαξη που διαθέτουμε σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, ελέγχει την είσοδο και την έξοδο οποιουδήποτε ατόμου, συνεργατών, επισκεπτών και υπαλλήλων καθώς και κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο όχημα. Η συνεχής παρακολούθηση με συχνούς ελέγχους σε όλους τους χώρους, διασφαλίζει την ολοκληρωμένη προστασία και ασφάλεια. 

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT