Οι αποθηκευτικοί μας χώροι, συνολικής έκτασης 21.850τ.μ., αποτελούνται ουσιαστικά από 5 αυτόνομες αποθήκες, όπου η κάθε μία είναι χωρισμένη σε 3 πυροδιαμερίσματα. Είναι κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας, ανήκουν στην κατηγορία Ζ3 από άποψη πυροπροστασίας και είναι δομικά ανεξάρτητες και σε απόσταση μεταξύ τους.

Ανάλογα με τον τρόπο που θα παραλάβουμε τα εμπορεύματα (containers, ολοκληρωμένο φορτίο, παραλαβή μέρους του φορτίου), την συσκευασία τους (δέματα, παλέτες, βαρέλια κ.α.) και τον τύπο τους, προβαίνουμε στο τρόπο αποθήκευσης που αρμόζει ανά περίπτωση.

Η διαχείριση των εμπορευμάτων ανάλογα με τις ανάγκες των προϊόντων γίνεται με σύστημα FIFO (first in - first out) ή με LIFO (last in - first out). Ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τα πιο ευπαθή προϊόντα με ημερομηνία λήξεως, όπου και ακολουθείται το σύστημα FEFO (first expired - first out).

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT