Η ΔΕΛΤΑ 4 διαθέτει οργανωμένο δίκτυο διανομών και αναλαμβάνει την παράδοση των εμπορευμάτων των πελατών της σε προσυμφωνηθέντα χρόνο. Η θέση των εγκαταστάσεων μας εγγυάται εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των φορτίων, από οποιοδήποτε σύνορο της Β. Ελλάδας, χερσαίο ή θαλάσσιο. Το εξειδικευμένο τμήμα δρομολόγησης με τη βοήθεια αυτόματων μηχανογραφημένων συστημάτων, συνδυάζει τις παραγγελίες των πελατών ανά γεωγραφική θέση, λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν και τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις των εντολέων μας.

Το δίκτυο διανομής μας αποτελείται από έναν ευρύ στόλο οχημάτων παντός τύπου (συρόμενα, επικαθήμενα, τριαξονικά και μικρά φορτηγά) που πραγματοποιούν φορτώσεις σε καθημερινή βάση από τις εγκαταστάσεις μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT