Η εταιρεία μας πραγματοποιεί απογραφή των εμπορευμάτων των πελατών της μία φορά το χρόνο, κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών και εκτός επίσημων αργιών. Κατά τη διαδικασία της απογραφής, επιτρέπεται να παραβρίσκονται εφόσον το επιθυμούν και υπάλληλοι του αποθέτη, χωρίς να διενεργούνται διαδικασίες παραλαβής και φόρτωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT