Εξειδικευμένοι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας τα εξής:
 

 • Συσκευασία
 • Αποσυσκευασία
 • Σύμπτυξη των συσκευασιών
 • Ανασυσκευασία
 • Συρρίκνωση προϊόντων με πλαστικό περίβλημα 
 • Ετικετοκολλήσεις

Πάντοτε με τη χρήση υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ACM
 • UKAS
 • AEO
 • COSMOCERT