Θεμελιώδης αρχή της διοίκησης της ΔΕΛΤΑ 4 είναι η σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της.

Στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας για τους πελάτες της, η εταιρεία είναι σε θέση να αναλάβει την παρακολούθηση του βαθμού εξυπηρέτησης της πελατειακής βάσης των πελατών της ΔΕΛΤΑ 4.

Το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας έχοντας στη διάθεση του πλήρη μηχανογραφικά συστήματα (ERP, CRM) ως «εργαλεία» για την ολοκληρωμένη και άψογη παρακολούθηση, καταγραφή και επίλυση των αναγκών του κάθε πελάτη.

Επιπροσθέτως, το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών αναλαμβάνει να παραθέτει σε τακτά χρονικά διαστήματα, λεπτομερή ανάλυση της απόδοσης εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και να διεξάγει έρευνες ως προς το βαθμό ικανοποίησης των παρεχόμενων προς αυτούς υπηρεσιών.  

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT