Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό μας, με τη βοήθεια του πιο σύγχρονου εξοπλισμού, αναλαμβάνει:
 

  • Την εκφόρτωση των εμπορευμάτων από το container ή το φορτηγό Διεθνών ή Εσωτερικών μεταφορών.
  • Την καταμέτρηση τους (με ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο).
  • Τον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων.
  • Την προώθηση και ταξινόμηση τους στις θέσεις αποθήκευσης. 
Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT