Η ΔΕΛΤΑ 4, ως ένας από τους καλύτερους παρόχους 4PL, έχει δεσμευτεί για την αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της ενάντια σε απρόβλεπτα συμβάντα και έκτακτες συνθήκες, θωρακίζοντας την αξία της και την εταιρική της φήμη.

Επενδύουμε σε τελευταίας τεχνολογίας τεχνικό εξοπλισμό, επιταχύνοντας τη διαδικασία αποστολής και μεγιστοποιώντας το επίπεδο ασφάλειας των αποθηκών της, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Ως εταιρεία δίνουμε μεγάλη προσοχή στον έλεγχο και στη συντήρηση και για το λόγο αυτό ακολουθείται λεπτομερές και αυστηρό πρόγραμμα συντήρησης για όλα τα κτίρια, clark και μηχανικό εξοπλισμό, από εξειδικευμένο συντηρητή που βρίσκεται σε 24ωρη βάση στην εταιρεία μας.

Το μηχανογραφικό σύστημα υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό για τυχόν θέματα που μπορεί να προκύψουν.

Επίσης, το συγκρότημα των αποθηκών και των γραφείων είναι εξοπλισμένα με γεννήτρια που ικανοποιεί τις ανάγκες  της εταιρείας σε περίπτωση διακοπής ή βλάβης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Συνοπτικά, το ανθρώπινο δυναμικό είναι εκπαιδευμένο και γνωρίζει την πολιτική της ΔΕΛΤΑ 4  καθώς και την ευαισθησία της για τη διαχείριση της αδιάκοπης παροχής υπηρεσιών, και πάντα είναι από κοντά για να ξεπεραστεί τυχόν πρόβλημα. Για περισσότερη ασφάλεια κάθε εργασία που λαμβάνει μέρος τη γνωρίζουν 2,3 άτομα για να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT