25/5/2018 - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Στις 25/05/2018 τίθεται σε εφαρμογή, ο GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ένας νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των κατοίκων της Ε.Ε. κατά τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη.

Η ΔΕΛΤΑ 4 δίνοντας από πολύ νωρίς έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, σε συνδυασμό με την αξία της σωστής διαχείρισης και προστασίας των δεδομένων των πελατών της, είχε προχωρήσει το 2013 στην απόκτηση αδείας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ:  Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια & Προστασία). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η εταιρεία μας, να πληροί (σύμφωνα με το άρθρο 5α του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, Καν. 2913/92) την απόλυτη προστασία δεδομένων και πληροφοριών και να  τηρεί κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας.

Ο κανονισμός GDPR έρχεται σήμερα να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες πολιτικές προστασίας πληροφοριών και δεδομένων της ΔΕΛΤΑ 4. Ως εκ τούτου έχοντας ήδη προβεί στις απαραίτητες αλλαγές, είμαστε έτοιμοι να θέσουμε σε εφαρμογή τον εν λόγω κανονισμό 679/2016 της Ε.Ε., ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση στα νέα δεδομένα.

Μπορείτε να δείτε την πλήρη ανάπτυξη της πολιτικής προστασίας της ΔΕΛΤΑ 4 εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ACM
  • UKAS
  • AEO
  • COSMOCERT